DJ Ossewa - Kom help my varkie vang

Sarie Marais.Com Tuisblad

Radio Sarie Marais Ons Gesels Forum Kontak Ons
Tuis
Soogdiere
Bokke
Kat Familie
Perde en Donkies
Beeste
Skape
Varke
Voëls
Visse
Slange
Spinnekoppe
Honde
Ander

 

 

Diere, Voëls enVisse Van Suid Afrika

 

Varke Tuisblad

Varke is hoefdiere uit die soogdier-orde (Artiodactyla). Varke is nou verwant aan die pekari. Bere (mannetjies) is groter as sôe (wyfies) en het opvallende slagtande. Varke kry oor die algemeen groot werpsels (gemiddeld 10 - 12), terwyl sommige spesies slegs sowat een kleintjie per werpsel kry.

Die varkspesie (Sus scrofa) is ongeveer 5 000 tot 7 000 jaar gelede deur die mens makgemaak. Mak varke is veediere en 'n belangrike bron van voedsel in die wêreld. Ander byprodukte wat vanuit varke vervaardig word in sluit leerprodukte, gom, porselein en vele ander dierevetprodukte. Varke se belangrikheid in biomediese navorsing en -behandelings het ook onlangs baie verhoog. Varke se lang en noue betrokkenheid by die mens het ook 'n diep spoor gelaat by menslike kulture, veral in hul kunswerke en gesegdes.

Varke kom oorspronklik uit Eurasië en word saamgegroepeer onder die genus Sus binne die Suidae familie. Varke is veral bekend vir hul vraatsug en slordigheid. 'n Minder bekende eienskap van varke is dat hulle baie intelligente diere is.

Reproduksie
Die sog is ongeveer 116 dae (3 maande, 3 weke en 3 dae) dragtig. Gewoonlik word 8 tot 10 varkies gebore. Die kleintjies word op 35 dae gespeen (by moderne boerderye op selfs 21 dae).

Die sog kom 4 tot 6 dae na speen op hitte en moet dan minstens twee keer oor ’n 12 tot 24-uur-periode deur ’n beer gedek word vir doeltreffende reproduksie. As die sog dan nie bevrug is nie, moet sy 21 dae later weer gedek word. Bronstigheid by die sog word bevorder as daar kontak met die beer is. Jong sôe word die eerste keer op ongeveer 7 tot 8 maande (± 100 kg en by die tweede estrussiklus) gedek. Bere word ook vir die eerste keer op hierdie ouderdom gebruik. Vir elke 12 sôe word een beer gebruik. Dit is belangrik dat die beer vrugbaar en dekvaardig moet wees.

Voeding
Voedingsbehoeftes wissel na gelang van die lewensfase van die vark. Die tabel toon die hoeveelheid en kwaliteit voer wat aan die vark voorsien moet word tydens verskillende fases. Die vark is ’n omnivoor. Die dieet kan grane (bv. mielies, koring, gars, korog), asook ander proteïene soos vismeel, beenmeel, melkprodukte, lupiene, bone en erte, insluit. Diëte wat in kommersiële eenhede gebruik word en goeie resultate lewer, sluit byvoorbeeld in grane, semels en proteïene soos vismeel en sojaboonoliekoek. Vir doeltreffende produksie moet die vark ’n gebalanseerde dieet met genoeg energie en
proteïen ontvang. Voldoende skoon drinkwater moet altyd beskikbaar wees. Veral lakterende sôe het baie water nodig.

Produktiwiteit
Elke sog kan onder normale omstandighede gemiddeld 2,2 werpsels per jaar grootmaak. Dit verteenwoordig ongeveer 20 varkies per sog per jaar. Indien al die kleintjies tot ’n massa van 90 kg grootgemaak word, kan een sog dus 1 800 kg lewende massa of 1 400 kg vleis per jaar lewer. Hierteenoor is die voerinname per sog ongeveer 1,2 t per jaar en kan elke vark tot 270 kg voer vreet om ’n massa van 90 kg te bereik.


 

 

 

Bronne: http://af.wikipedia.org/wiki/Vark . http://www.elsenburg.com/info/nda/pigs_farming_afr.pdf
  Kontak Ons  

Ek gee waar moontlik erkenning waar moontlik, indien ek dalk van u materiaal sonder toestemming gebruik kontak my asb sodat ek dit kan regstel

Baie van die inligting op hierdie webblad is aan my gestuur deur vriende en forum lede daarom is en nie altyd seker van moontlikke kopie reg nie.